Samenwerking

SAMENWERKING

Rouwgesprekken.nl is samen met CVU partner van het Rouwstation in Rotterdam (Humanitas)

HET ROUWSTATION ROTTERDAM – het expertise centrum op het gebied van verlies en rouw in Rotterdam e.o. – Humanitas in samenwerking met Rouwgesprekken.nl en CVU

Gevestigd in gebouw van Humanitas, Pieter de Hoochweg 110, 3024BH Rotterdam 

ROUWSTATION ROTTERDAM is de eerste laagdrempelige opvang voor rouwenden, die door een professional of een vrijwilliger te woord worden gestaan om de bezoeker op praktisch en emotioneel gebied de weg te wijzen. Hier kan door middel van gesprekken de rouw worden genormaliseerd, wat voor nabestaanden verhelderend kan zijn. Daarnaast kan er op praktisch gebied ordening komen door samen te kijken wat er geregeld moet worden. Wanneer toch blijkt dat een nabestaande vast komt te zitten in zijn of haar rouwproces kan er doorverwezen worden naar een andere organisatie.  

Op de dag van de opening, 28 mei 2015, een prachtig artikel in het AD Rotterdam katern van Karin Spillenaar-Koolen  

“PRATEN OVER DOOD VAN DIERBARE”

Een plek in Rotterdam waar iedereen die te maken heeft met verlies en rouw terecht kan voor ondersteuning, begeleiding en advies. Die hulp wil het Rouwstation bieden. Vandaag gaan de deuren voor het eerst open, in het pand van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg.

Tekst: Karin Spillenaar-Koolen
Beeld: Joep van der Pal

Eén van de initiatiefnemers is Willem Vermeijden, de Rotterdammer die na de zelfgekozen dood van zijn dochter Merel een organisatie van ouder-lotgenotengroepen oprichtte. Het idee voor het Rouwstation ontstond toen Annette Hartlief, rouwbegeleider bij Stichting Humanitas, hem uitnodigde om te spreken in het Rouwcafé.

Hartlief, wier 12-jarige zoon in 2000 stierf aan een hartafwijking, droomde al langere tijd van een plek waar alle aanbod op het gebied van rouw en verlies samenkomt. “Rotterdam kent veel organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met verlies en rouw, maar zij zijn niet altijd op de hoogte van elkaars activiteiten. Hierdoor hebben mensen ook geen overzicht hebben en zoeken soms tevergeefs naar ondersteuning.”

Daar moest verandering in komen. Carla Neefs – toegepast psychologe – sloot zich aan bij het project en de bal ging rollen. Vanaf donderdag bieden opgeleide vrijwilligers, stagiaires en een handjevol professionele krachten praktische ondersteuning, begeleiding en advies aan bezoekers van het Rouwstation. Diverse gespreksgroepen, wandelmiddagen, trainingen, lezingen en psycho-educatie vallen onder het aanbod van het Rouwstation, dat een samenwerkingsverband is tussen Humanitas, CVU Uitvaartzorg en Rouwgesprekken.nl van Willem Vermeijden.

‘De nasleep van het verlies van een dierbare duurt altijd langer dan de aandacht die de omgeving voor jouw rouw heeft’

Taboe

Vermeijden: “Wij hebben contact gelegd met verschillende professionele

organisaties en zelfstandig werkende huisartsen en therapeuten die met rouw te maken hebben. Zodoende creëerden we een ‘levende’ sociale kaart, indien verwijzing nodig blijkt.”

Maar de initiatiefnemers willen rouw in de eerste plaats normaliseren. “Dat is ontzettend belangrijk – rouwenden laten beseffen dat het normaal is wat je doormaakt. Er wordt soms te snel geproblematiseerd door betrokkenen en gekozen voor therapie of medicatie. Onze boodschap is: je mag voelen wat je voelt, het is jouw verdriet. Mensen willen daar gewoon aandacht voor, hoe lang geleden het ook is.”

Vermeijden vult aan: “De nasleep van het verlies van een dierbare duurt altijd langer dan de aandacht die de omgeving voor jouw rouw heeft. Het gemis wordt alleen maar groter naarmate de tijd verstrijkt – dat realiseren veel mensen zich niet. Daarom is lotgenotencontact, met mensen die weten wat je doormaakt, zo belangrijk.” Er is ook een taboe op rouw, denkt Hartlief. “Mensen associëren het met de dood en vinden het vaak een lastig onderwerp om over te praten. Middels voorlichtingen streven wij ook naar meer kennis en acceptatie binnen de samenleving.”

‘Na vijftig jaar huwelijk zit iemand ineens alleen op de bank en dan zeggen mensen dingen als ‘jullie hebben toch een mooi leven gehad samen’ of ‘het was zo’n mooi afscheid’

Ontredderd

Er staan al verschillende lezingen gepland. Van ‘Hoe ondersteun je mensen in de rouw?’ tot ‘Financieel overleven terwijl je verdriet hebt.’ Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Ouderen zijn een bijzondere groep, zo blijkt. “Niet-erkende rouw”, stelt Vermeijden. “Na vijftig jaar huwelijk zit iemand ineens alleen op de bank, helemaal ontredderd. En dan zegt de omgeving dingen als, ‘jullie hebben toch een mooi leven gehad samen’, of, ‘het was zo’n mooi afscheid’. Daarmee ga je voorbij aan de rouw die iemand doormaakt.”

Vermeijden en Hartlief verloren allebei een kind. “Wij zijn allebei op een plek terecht gekomen in de hulpverlening waar we gedijen, maar waar we nooit terecht waren gekomen als onze kinderen niet waren overleden – dat is heel dubbel”, stelt Vermeijden. “Naast dat grote verlies is dit ook een stukje zingeving, het geeft het leven weer betekenis. Wij proberen mensen te helpen vanuit die eigen ervaring. Rouwen moet je zelf doen, maar het hoeft niet alleen.”

http://www.rouwstation.nl

Over Willem Vermeijden

Merel, de dochter van Willem Vermeijden, beroofde zichzelf op 23-jarige leeftijd van haar leven. In oktober 2013 verscheen er over die gebeurtenis een artikel in het Rotterdams Dagblad. Vanuit de behoefte om ouders te ontmoeten die ook een kind verloren hebben, richtte Vermeijden een lotgenotengroep op: Rouwgesprekken.nl.

Nadat het artikel in deze krant verscheen ontving Vermeijden een stuk of dertig reacties. Dat waren mailtjes van lotgenoten die hun steun betuigden of hun eigen verhaal wilden delen, maar ook mensen die zich aanmeldden voor de groep.

Het duurde niet lang of de eerste bijeenkomst was een feit. Enige tijd verstreek en inmiddels bestaat er een tweede ouder-lotgenotengroep in Brielle,die begeleiding krijgt van Annette Hartlief. En binnenkort begint een derde groep aan de Kleiweg, waar de leiding in handen is van Marjan Dilven. Zij is deelnemer van het eerste uur van Vermeijden’s eigen groep.

Naast de gespreksgroepen verzorgt Vermeijden presentaties met een sterk persoonlijk karakter en doceert hij het vak “Afscheid nemen en rouwen” aan de Hogeschool Rotterdam.

Op verzoek spijkert de Rotterdammer ook de kennis bij van medewerkers die zich inzetten bij welzijnsinstellingen en organisaties. Zo geeft hij presentaties aan GGZ/BAVO Rotterdam over suïcide preventie met als titel: ‘Belangen van behandelaars en ouders met een een kind in de GGZ’

Dit artikel verscheen op 28 mei 2015 in het Rotterdams Dagblad.


RADIO RIJNMOND KWAM OOK LANGS, VOOR EEN INTERVIEW

Rouwstation bundelt rouwaanbod Rotterdam

Interview Radio Rijnmond met Annette Hartlief en Willem Vermeijden op 28 mei n.a.v. de opening van het Rouwstation Rotterdam

Het Rouwstation is de centrale plek in Rotterdam waar alles wat met rouw en verlies te maken heeft samen komt. Het expertisecentrum huist in het pand van Humanitas aan de Pieter de Hooghweg. Daar bieden sinds donderdag vrijwilligers, stagiaires en professionele krachten advies, begeleiding en ondersteuning aan bezoekers.

Volgens de initiatiefnemers is de komst van een centrale plek als het Rouwstation nodig omdat er in Rotterdam veel organisaties en initiatieven zijn die zich bezighouden met rouwverwerking en verlies, maar het overzicht ontbreekt.

Aanbod versnipperd

Initiatiefnemers Willem Vermeijden en Annette Hartlief zien dat in de praktijk. “Het aanbod is erg versnipperd en er is best veel in Rotterdam en omstreken. Allerlei eigen praktijken en instellingen die ook hulpverlening doen op rouwgebied. Maar hulpverleners weten niet van elkaar dat ze bestaan of wat ze doen binnen een straal van enkele kilometers. Dat is apart.”

Het Rouwstation heeft een overzicht van alle activiteiten op rouwgebied en onderhoudt daarvoor een sociale kaart van professionele organisaties die met rouw te maken hebben.

Rouwcafé

Annette Hartlief: “Het station is een metafoor voor een plek waar iedereen bij elkaar komt. We zijn er voor volwassenen, jongeren en kinderen, we organiseren gesprekken en geven voorlichting. Er zijn lezingen en interactieve workshops. En elke eerste donderdag van de maand houden we een Rouwcafé. Dat is een plek om je verlies te delen met lotgenoten.”

Het Rouwstation is een samenwerkingsverband van CVU, Humanitas Rotterdam en Rouwgesprekken.nl. 

Link Audio: Rouwstation bundelt rouwaanbod Rotterdam

http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-05-2015/rouwstation-bundelt-rouwaanbod-rotterdam#.VWgCFAyGuLo.email


Samenwerkingen met:

 Acitiviteiten: 

  • Laagdrempelige opvang bieden voor de rouwende burger van Rotterdam, met als doel het ontlasten van de rouwende door hem/haar tegemoet te komen in zijn/haar vraag over zijn/haar rouwsituatie.
  • Psycho-educatie speelt een belangrijke rol in de gesprekken: veel gedachten en gevoelens van de rouwende mens kunnen genormaliseerd worden, waardoor er minder snel een beroep gedaan zal worden op de reguliere hulpverlening. Tevens kan dit verergering van de rouwproblematiek voorkomen (secundaire preventie).
  • Het creëren en beheren van een sociale kaart op rouwzorggebied ten diensten van bezoekers (verwijzing)
  • Thema-middagen en workshops organiseren voor belangstellenden, met als doel het gebied van de rouw toegankelijk(er) te maken voor de burger.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten, (mini)symposia) en deskundigheidsbevordering aanbieden aan professionals die met rouw te maken hebben om enerzijds de expertise over rouw op een hoger plan te brengen en anderzijds het versnipperen van de rouwzorg in Rotterdam tegen te gaan. 
  •  

Het rouwstation organiseert bijna elke maand een activiteit in de uitvaartwinkel van CVU aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk. Dat kan een lezing zijn, een workshop of voorlichting. Hieronder het programma voor 2015 en 2016: 

ROUWSTATION ROTTERDAM – PROGRAMMA ROUWEDUCATIE EN WORKSHOPS 2015-2016

Wij hopen met de onderstaande activiteiten u een gevarieerd en interessant programma aan te bieden voor 2015-2016. 

Iedereen die belangstelling heeft en geïnteresseerd is, is welkom om een of meer programmaonderdelen te bezoeken. 

De activiteiten worden u aangeboden door Stichting Humanitas – Rouwstation Rotterdam. 

Er zijn derhalve geen kosten aan deelname verbonden.

Alle sprekers en organisatoren van de workshops hebben op persoonlijke en professionele wijze al jaren een brede expertise op rouwgebied opgebouwd.

Wij wensen u een fijne en leerzame tijd met de activiteiten!

Inschrijving: via email rouwstation@stichtinghumanitas.nl


Juni 2015

Thema: Troostwandeling I

Datum: donderdag 11 Juni 2015

Organisatie: Annette Hartlief (Humanitas; verlies- en rouwbegeleider) en Ellen van Bruggen (CVU; verlies- en rouwbegeleider)

Duur: 1,5 maximaal 2 uur. 

Locatie/verzamelen: We starten om 13.30 uur vanuit de CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk

Beschrijving: Het Rouwstation organiseert voor nabestaanden een wandelmiddag. We gaan op pad en besteden aandacht aan elkaars verliesverhalen. Het is fijn om in beweging ervaringen te delen. Wandelen verbindt ons met de natuur en met elkaar. 

Daarnaast biedt de natuur een spiegel en bron van troost.


September 2015

Thema: Lezing ‘de toekomst is gisteren en vandaag – over de andere tijdsbeleving bij rouw’
Datum: donderdag 10 september 2015
Spreker: Marinus van den Berg (ambassadeur)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk


November 2015

Presentatie foto landschap

Thema: Interactieve lezing ‘Hoe kan je betekenis geven aan een ingrijpend verlies?’
Datum: donderdag 26 november 2015
Spreker: Willem Vermeijden (Rouwgesprekken.nl, partner Rouwstation Rotterdam)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk
Beschrijving: Betekenis geven na een ingrijpend verlies, zoals het overlijden van een dierbare, is belangrijk om het verlies te integreren. Maar wat houdt betekenis geven eigenlijk in? Hoe kan je betekenis geven aan het verlies? En wat kan je bereiken met betekenis geven aan het verlies?


Januari 2016

Thema: lezing/workshop ‘Financieel overleven terwijl je verdriet hebt’
Datum: donderdag 21 januari 2016
Spreker: Carla Neefs (16 jaar consulent schulddienstverlening en toegepast psycholoog)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur en 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk

Beschrijving: Naast het verlies van een dierbare krijg je te maken met geldzaken waar je eerder niet stil bij stond. Ineens komen er hoge rekeningen en merk je dat er enorm veel op je af komt. Wat moet je eigenlijk allemaal doen? Mensen om je heen overvragen je en wat moet je bijvoorbeeld met de belastingdienst? Hoe ga je er het beste mee om? Voor iedereen waarbij geldzaken en materiële tegenslagen een wankel evenwicht vormen in het leven na verdriet. U krijgt praktische handvatten en tips om grip te houden op financiële zaken.


Februari 2016

Thema: Troostwandeling II
Organisatie: Annette Hartlief (Humanitas; verlies- en rouwbegeleider) en Ellen van Bruggen (CVU; verlies- en rouwbegeleider)
Duur: 1,5 maximaal 2 uur. 
Locatie/verzamelen: We starten om 13.30 uur vanuit de CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk

Beschrijving: Een wandelmiddag voor nieuwe mensen en voor bekenden (om elkaar weer te ontmoeten na de eerste Troostwandeling in juni 2015). We gaan op pad en besteden aandacht aan elkaars verliesverhalen. Hoe gaat het nu? Het is fijn om in beweging ervaringen te delen. Wandelen verbindt ons met de natuur en met elkaar. Daarnaast biedt de natuur een spiegel en bron van troost.


Maart 2016

Thema: Lezing/workshop ‘hoe ondersteun je mensen in de rouw’?
Datum: donderdag 24 maart 2016
Spreker: Ellen van Bruggen (CVU Uitvaartzorg, partner Rouwstation Rotterdam)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk

Beschrijving: Wanneer je met mensen te maken krijgt die rouwen, is het soms moeilijk om te vinden hoe je kunt ondersteunen. Vaak is daarbij de eigen manier van kijken naar rouw en verlies, je eigen ervaringen van belang, maar hoe ziet die manier er dan uit? Een workshop over jezelf om een beetje beter te begrijpen waarom je op een bepaalde manier reageer en hoe je dat kan inzetten.


Mei 2016

Thema: Lezing/Workshop ‘Hoe ontwerp je een gedenkritueel?’
Datum: donderdag 26 mei 2016
Spreker: Willem Vermeijden (Rouwgesprekken.nl, partner Rouwstation Rotterdam)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: CVU Uitvaartwinkel aan de Rusthoflaan 68, Rotterdam-Crooswijk

Beschrijving: Van oudsher zoeken we naar rituelen en symbolen die ons samenzijn verbinden om leven, dood en afscheid een plek te geven. In deze workshop gaan we een ritueel ontwerpen om een dierbare te gedenken. Het ontwerp van het gedenkritueel kan voor verschillende gelegenheden gebruikt worden. Juist in deze tijd, waarin op het gebied van rituelen alles mogelijk is, is het belangrijk om een kader neer te zetten.

          * Wij heten u graag van harte welkom! *

Een inspirerend verhaal van Marinus van den Berg,  
ambassadeur van Rouwstation Rotterdam

Marinus van den Berg

Wandelen bij rouw

Een dichter (1) schreef dat hij het moment waarop iedereen opstaat bij een uitvaart voor hem het meest indrukwekkende moment is.  Dat opstaan wordt vaak gevolgd door een moment van stilte.  Je staat op voor iemand die ligt opgebaard in de al of nog niet gesloten kist . Iemand die tot voor kort nog in je midden stond of zat. Dat opstaan en stil zijn is niet alleen eerbied maar ook een vorm van gedenken.  Eens liep ik op een najaarszondagavond in een lange rouwstoet van het ouderlijk huis naar een open lucht theater waar honderden samenkwamen voor een laatste groet aan Marre Wieffer. Een scholiere die  gestorven was aan een hersentumor en zich in de laatste maanden van haar leven had ingezet voor kinderen in Ruwanda.  Ze is er zelfs nog naar toe gereisd.   Het was een onvergetelijke tocht door het schemerende twentse coulissenlandschap.  Altijd weer is die laatste gang naar het graf indrukwekkend.  Of het nu regent, hagelt, vriest, sneeuwt of bij lentezon is.   Maar daarna, na het rouwrumoer, neemt het leven zijn tempo weer.   Voor de rouwende is dat tempo vaak te hoog.  Je bent niet verder-gericht maar herinneringsgericht.  Je wilt stilstaan bij wie die ander voor je was, maar er lijkt geen tijd voor stilstaan. Je moet verder zegt men.  Toch kan wandelen het beste tempo zijn.  Je hoeft niet sneller dan je kunt. Je mag stilstaan wanneer je wilt. Ik ben iemand die vooral alleen wandelt en dat doe ik graag.   U gaat samen wandelen met mensen die ook een verlies kennen.  Toch heeft ieder van u ook een eigen tempo.  Het gaat niet om het aankomen maar om het onderweg zijn. Je kunt stil zijn. Je kunt met iemand praten. Je kunt kijken naar de weg en wat er op en langs de weg te zien is.  Je kunt mijmeren. Er kan zoveel zijn dat je herinnert aan je dierbare.  De kunst van het wandelen is dat je naar binnen wandelt, dat je je niet laat opjagen, dat je soms tegen jezelf zegt: ik ga even zitten, ik sta even stil om te kijken.  Wandelen kun je alleen doen. Wandelen kun je samen doen. Wandelen is samen en alleen……In mijn boekenkast staan boeken als Wandelen, een filosofische gids van Frederic Gros; Meditatief wandelen van Nguyen Anh-Huong &Thich Nhat  Hanh; Dirk van Weelden Looptijd, Michael  Jourdan&Jacques Vigne, Lopen loutert over de spiritualiteit van het wandelen.   Ik wens u een wandelen, een bewegen dat u deugd doet en kracht geeft.

Marinus van den  Berg 

Ambassadeur van het Rouwstation in Rotterdam.

INTERVIEW VOOR DE MAANDBRIEF JUNI 2015 VAN HET CVU