Lotgenotengroep

natuurbegraafplaats bijeenkomst

Lotgenotengroep

Voor ouders die een kind verloren hebben.

Hoe gaan ouders om met het verlies van hun kind? En hoe kunnen zij verder? Waar worstelen zij mee? Om antwoorden op deze vragen te formuleren had en heb ik andere mensen nodig na het overlijden van mijn dochter Merel. Ouders die ook hun kind hebben verloren. Wat zouden wij daarin voor elkaar kunnen betekenen? 

Het doel en uitgangspunt van de groepsgesprekken is het herkennen en delen van ervaringen en gevoelens van ouders. Zo kunnen zij elkaar ondersteunen en kan iedereen van elkaars proces leren.

Om dit doel te bereiken heb ik vanaf september 2013 open groepen met ouders georganiseerd die ook hun kind verloren hebben, op welke wijze dan ook. Immers, het gaat om de verbondenheid in het verlies: na het overlijden van ons kind -door welke oorzaak dan ook- staan we allen voor eenzelfde taak en in een bepaald rouwproces, ondanks dat dat voor iedereen anders is.

We zijn allemaal getekend door het leven op een manier die niet te begrijpen is als je het niet meegemaakt hebt en dat is juist wat ons bindt. ”

– Uitspraak van een deelnemer.

De kracht van de groep

  • De setting. De gesprekken vinden plaats in de huiskamer van de gespreksleider.
  • De grote verbondenheid en saamhorigheid die de deelnemers met elkaar ervaren.
  • De groep is van de groep. De gespreksleider bepaalt niet, maar is ook deelnemer.
  • De ervaringsdeskundigheid van de gespreksleider: ouder van een overleden kind.
  • De groep kent een frequente aanwezigheid.
  • De groepen zijn relatief klein: elke groep zes deelnemers.
  • De groepen zijn niet gebiedsgebonden (geen gebiedsgrenzen).
  • Er zijn noch verplichtingen noch kosten aan deelname verbonden.

Bent u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd om bij een groepsgesprek aan te sluiten dan nodig ik u van harte uit om mij te mailen.