Lotgenotengroep

LOTGENOTENGROEP

voor ouders die een kind verloren hebben

rond-de-tafel gesprekken

Hoe gaan ouders na het verlies van hun kind verder? Waar worstelen zij mee? Om antwoorden op deze vragen te formuleren had en heb ik andere mensen nodig na het overlijden van mijn dochter Merel. Ouders die ook hun kind hebben verloren. Wat zouden wij daarin voor elkaar kunnen betekenen? Mogelijk het herkennen van de pijn. Ervaringen en gevoelens met elkaar delen. Elkaar steunen in het proces van wederopstanding. Dat is mijn doel en ik hoop het uwe ook.

Om dit doel te bereiken heb ik vanaf september 2013 een open groep met ouders georganiseerd die ook hun kind verloren hebben, op welke wijze dan ook. Immers, het gaat om de verbondenheid in het verlies: na het overlijden van ons kind door welke oorzaak dan ook staan we allen voor eenzelfde taak en in een bepaald rouwproces, ondanks dat dat voor ieder anders is.

Uitgangspunt is rond-de-tafel gesprekken, waarin door het delen van ervaringen en gevoelens ouders elkaar kunnen ondersteunen in ieders proces en kunnen leren van elkaar. Om ieder tot zijn recht te laten komen, bestaat de groep uit maximaal 10 a 12 deelnemers.  We komen een keer in de 14 dagen bijeen op woensdagavond, vanaf 19.30 uur. Er zijn noch verplichtingen noch kosten aan deelname verbonden.

 De kracht van de groep is:

  • de setting, de gesprekken vinden plaats in de huiskamer van de gespreksleider.
  • de grote verbondenheid en saamhorigheid die de deelnemers met elkaar ervaren.
  • de groep is van de groep; de gespreksleider bepaalt niet, maar is ook deelnemer.
  • de ervaringsdeskundigheid van de gespreksleider, als ouder van een overleden kind.
  • de frequentie van de bijeenkomsten: 1 x in de 2 weken; (1 x in de 4 weken kan ook)
  • de groepen zijn relatief klein; elke groep telt 10 a 12 deelnemers.
  • de groepen zijn niet gebiedsgebonden (geen gebiedsgrenzen).
  • er zijn noch verplichtingen noch kosten aan deelname verbonden.

“We zijn allemaal getekend door het leven op een manier die niet te begrijpen is als je het niet meegemaakt hebt en dat is juist wat ons bindt”.

– uitspraak van een deelnemer

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!

 Willem Vermeijden, Rotterdam – wvermeijden@kpnplanet.nl