Afbeelding: Siegfried Woldhek

Welkom

Als oprichter van verlies- en rouwpraktijk Rouwgesprekken.nl heet ik u van harte welkom op deze website. Op deze website leest u alles over mijn activiteiten als verlies- en rouwbegeleider.

Mijn naam is Willem Vermeijden, ik ben in 1960 geboren en ben woonachtig in Rotterdam. Van oorsprong ben ik Gestalt-therapeut, later ben ik ook maatschappelijk werker geworden en sinds jaren docent Social Work aan de Hogeschool Rotterdam.  In 2017 heb ik de tweejarige opleiding verlies- en rouwbegeleider van Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) succesvol afgerond.

Op 10 mei 2012 heb ik mijn dochter Merel verloren, op 23-jarige leeftijd. 

Een jaar later heb ik getracht betekenis te geven aan dit immense verlies door Rouwgesprekken.nl op te richten. Rouwgesprekken.nl is een organisatie van verlies- en rouwactiviteiten, waarin de veerkracht centraal staat. De activiteiten zijn individuele gespreksvoering, deelname lotgenotengroep en presentaties. U kunt mij een e-mail sturen wanneer u meer informatie wilt of zich wilt aanmelden voor een groep of een gesprek.